Ana Sayfa

             Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

diyanetislamansiklopedisi

Ansiklopedide Arama Yap30 yıl önce (1983) hazırlık çalışmalarına başlanan ve ilk cildi 1988 yılında yayınlanan TDV İslâm Ansiklopedisi`ne bundan böyle sitemizden de ulaşılabilir. Kırk dört ciltte tamamlanan TDV İslâm Ansiklopedisi’nde bir kısmı yurt dışından olmak üzere, konusunda ihtisas sahibi 2000’i aşkın yazarın maddesi bulunuyor.

İslam Ansiklopedisi`nde İslâmî ilimler, İslâm ülkelerinin tarihi, coğrafyası, kültür ve medeniyeti gibi alanları kapsayan madde listesi bulunuyor. İlgili ilim kurulları tarafından yaklaşık 500 temel kaynaktan taranarak tespit edilen bu liste 15 bin 226 maddeden oluşuyor. Bazı maddelerin farklı ilim dallarınca yazılan alt bölümleri de eklenince rakam 16 bin 855’e ulaştı.

Ansiklopedi, İslâmî ilimlerle İslâm kültür ve medeniyetine ait kavramları, sahalarında eser vermiş ilim ve sanat erbabını, geçmiş İslâm devletleri ve yöneticilerini, önemli tarihî olayları, dinî ve sosyal hayatta etkili olan akımları, tarihî, ilmî ve kültürel müesseseleri, önemli yerleşim merkezlerini, diğer dinleri, müslüman olmadığı halde İslâm dini, kültürü ve medeniyeti ile ilgisi bulunan şahsiyetleri madde dizinine dâhil etmiş durumda.

İslâmî ilimler, İslâm kültür ve medeniyeti ile ilgili A’dan Z’ye bütün terimler… İslâm dünyasında din, ilim, siyaset, sanat ve edebiyat alanlarında yetişmiş önemli şahsiyetler… İlim ve kültür hayatımıza değer katmış eserler… İslâm mezhepleri, tarikatlar, akımlar, ekoller… Fas’tan Endonezya’ya kadar bütün İslâm ülkeleri, önemli şehirler… Amerika’dan Rusya’ya, İngiltere’den Avustralya’ya kadar İslâmiyet ve müslüman topluluklar.

TDV İslâm Ansiklopedisi kamuoyunun doğru bilgi edinme ihtiyacını karşılamayı amaçlayan, aynı zamanda dinî ve sosyal bilimlerde araştırma yapmak isteyenlerin başvurabileceği ciddi, kapsamlı ve kuşatıcı bir kaynak. Ansiklopedide titizlikle uygulanmaya çalışılan temel ilke, bütün maddelerin güvenilir kaynaklara dayanması ve doğru bilgiler içermesidir. Bunun yanı sıra maddelerin yazımında gerek içerik gerekse kaynaklar açısından araştırmacıların akademik beklentileri ile kültür seviyesi birbirinden farklı okuyucuların bilgi edinme ihtiyaçları göz önünde tutuldu.

Diyanet İslam Ansiklopedisi Arama Motoru