HASAN el-İDRÎSÎ

HASAN el-İDRÎSÎ

(حسن الإدريسي)

Hasen b. Kāsım Kennûn (Cennûn) b. Muhammed b. Kāsım b. İdrîs el-Hasenî (ö. 375/985)

İdrîsîler’in son hükümdarı (954-974, 984-985).

Hayatının ilk dönemi hakkında bilgi yoktur. Kardeşi Ebü’l-Ayş Ahmed b. Kāsım’dan sonra tahta geçti (343/954). Endülüs Emevî halifesine tâbi olarak hüküm süren Hasan, Fâtımîler’in meşhur kumandanı Cevher es-Sıkıllî 347’de (958) Tanca ve Sebte (Ceuta) hariç bütün Mağrib’i hâkimiyeti altına alınca Fâtımîler’e bağlılık arzetmek zorunda kaldı (349/960). Sıkıllî’nin 349 yılı sonunda (Şubat 961) İfrîkıye’den ayrılmasının ardından yine eskiden olduğu gibi Endülüs Emevîleri adına hutbe okutmaya başladıysa da Bulukkîn b. Zîrî’nin Mağrib’de gerçekleştirdiği başarılı seferden sonra tekrar Fâtımîler’e biat etti ve hatta onlarla iş birliği yaptı. Buna çok öfkelenen Endülüs Emevî Halifesi II. Hakem veziri Muhammed b. Kāsım’ı Afrika’ya gönderdi. Taraflar arasında Tanca’da Fahsumehrân denilen yerde meydana gelen savaş Muhammed b. Kāsım’ın mağlûbiyeti ve ölümüyle sonuçlandı (21 Rebîülevvel 362/30 Aralık 972). Bunun üzerine halife meşhur kumandanı Gālib b. Abdurrahman’ı büyük bir orduyla yola çıkardı (30 Şevval 362/3 Ağustos 973). Hasan korkup bulunduğu Basra şehrini terketti ve Hacerünnesr Kalesi’ne çekildi. Kasrımasmûde yakınlarında cereyan eden savaş sırasında Gālib Berberî kumandanlarını çeşitli vaadlerle kendi tarafına çekti. Yalnız kalan Hasan savaşı bırakıp Hacerünnesr Kalesi’ne sığındı ve kalenin kuşatılmasıyla da eman dileyerek teslim oldu; böylece bütün Mağrib yeniden Endülüs Emevî Devleti’nin hâkimiyeti altına girdi. II. Hakem, 1 Muharrem 364’te (21 Eylül 974) muhteşem bir törenle karşıladığı Gālib’in Kurtuba’ya getirdiği Hasan’ı ve maiyeti erkânını affetti ve kendilerine hil‘at giydirip maaş bağladı. Ancak ertesi yıl istediği değerli bir mücevheri vermeyince Hasan’ı adamlarıyla birlikte ülkesinden sürdü.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePaylaş..
.
24 Şubat 2014

A - B - C - Ç - D - E - F - G - H - I - İ - J - K - L - M - N - O - Ö - P - R - Ş - S - T - U - Ü - V - Y - Z