HASAN el-İDRÎSÎ

islamansiklopedisi

Ozet:

HASAN el-İDRÎSÎ

(حسن الإدريسي)

Hasen b. Kāsım Kennûn (Cennûn) b. Muhammed b. Kāsım b. İdrîs el-Hasenî (ö. 375/985)

İdrîsîler

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePaylaş..
.
21 Aralık 2014

A - B - C - Ç - D - E - F - G - H - I - İ - J - K - L - M - N - O - Ö - P - R - Ş - S - T - U - Ü - V - Y - Z