PINES, Shlomo

PINES, Shlomo

(1908-1990)

Fransız şarkiyatçısı ve felsefe tarihçisi.

5 Ağustos 1908’de yahudi bir ailenin çocuğu olarak Paris’te doğdu. Çocukluk ve gençlik yılları Riga, Archangelsk, Londra ve Berlin’de geçti. 1926-1934 yılları arasında Heidelberg, Genf ve Berlin üniversitelerinde felsefe, Sâmî dilleri ve dil bilimi okudu. İslâm düşüncesinde atomculuk anlayışı üzerine Berlin Üniversitesi’nde yaptığı doktora çalışmasını 1936’da tamamladı. Berlin’de bulunduğu yıllarda Leo Strauss ve Paul Eliezer Kraus gibi şarkiyatçılarla yakın ilişki kurdu. 1937-1939 yıllarında Paris Üniversitesi’ne bağlı Institut d’Histoire des Sciences et des Techniques’te ders verdi. II. Dünya Savaşı’nda Fransa’dan ayrılarak 1940’ta İsrail’e yerleşti. 1948-1952 yılları arasında İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu bölümünde uzman olarak çalıştı. 1952 yılından ölümüne kadar ders verdiği Kudüs İbrânî (Hebrew) Üniversitesi’nde yahudi felsefesi profesörü oldu (1961). İsrail İlimler Akademisi’nin üyesi olan Pines 1968’de İsrail ödülünü aldı. Doğumunun altmışıncı yıl dönümünde felsefe alanında bir süreli yayın olan Iyyun’un 1969’da çıkan XX. cildi ona ithaf edildi.

Pines’in araştırmaları öncelikle İslâm kelâmı, İslâm felsefesi ve bilimi alanında yoğunlaştı. Hallâc-ı Mansûr, Fârâbî, İbn Sînâ, İbnü’l-Heysem, Bîrûnî, İbn Bâcce, Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî, İbn Rüşd ve İbn Haldûn üzerine çalışmalar yaptı. 1960’larda ilgi alanını Ortaçağ yahudi felsefesi, yahudi-hıristiyan grupları ve Latin skolastisizminin söz konusu geleneklere etkisini de kapsayacak şekilde genişletti. Bu dönemde İbn Meymûn’un Delâletü’l-ĥâǿirîn adlı eserini hacimli bir girişle birlikte İngilizce’ye çevirdi. Zamanla antik dönem Yahudiliğinden Rabbinik ve Helenist yahudi geleneğine, gnostik ve erken dönem Hıristiyanlığından Arap Hıristiyanlığı’na kadar pek çok konuyu ilgi alanına aldı. Yahudi filozoflarının kendi dönemlerindeki hıristiyan skolastiklerinin felsefî ve ilmî doktrinlerine vâkıf oldukları tezini işlediği hacimli makaleler yazdı (meselâ bk.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePaylaş..
.
24 Şubat 2014

A - B - C - Ç - D - E - F - G - H - I - İ - J - K - L - M - N - O - Ö - P - R - Ş - S - T - U - Ü - V - Y - Z