U – Harfi Maddeleri

UZZÂL UZZÂ UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı
UZUNKÖPRÜ UZUN HASAN UZRÎ AŞK
UZRE (Benî Uzre) UZRÎ UZLUK, Feridun Nafiz
UZİCE UZLET UZ, İsmail Kâzım
UZEYR UYVAR UYUŞTURUCU
UYÛNÜ’l-AHBÂR UYÛNÜ’l-ENBÂ UYGURLAR
UYKU UYEYNE b. HISN UTRÛŞ
UVEYM b. SÂİDE UTEKĀ UTEYBE (Benî Uteybe)
UTBÎ, Muhammed b. Abdülcebbâr UTBÎ, Muhammed b. Ahmed UTBE b. GAZVÂN
UTBE b. REBÎA UTANMA UTBE b. ESÎD
UŞÛR UŞŞÂKĪZÂDE İBRÂHİM EFENDİ UŞŞÂKĪ ÂSİTÂNESİ
UŞŞAK UŞŞÂKIYYE ÛŞÎ
UŞÂRİYYÂT UŞEYRE GAZVESİ UŞAKLIGİL, Halit Ziya
UŞAK UŞAK ULUCAMİİ UŞ, Yûsuf b. Reşîd
USÛLÜ’s-SERAHSÎ USÛLÜ’l-PEZDEVÎ USÛLÜ’l-HİKEM fî NİZÂMİ’l-ÜMEM
USÛLÜ’l-HİKEM fî NİZÂMİ’l-ÂLEM USÛLÜ’l-HENDESE USÛLÜ’l-FIKH
USÛLİYYE USÛLÜ’d-DÎN USÛLÎ
USÛL-i KADÎM USÛL-i SELÂSE USÛL-i HAMSE
USÛL-i FIKIH USÛL-i HADÎS USÛL-i CEDÎD
USUL USTURLAP USTUKUS
USTULÇE USTRUMCA USKUF er-RÛMÎ
USMAN, Mazhar Osman US, Hakkı Tarık URVE b. ZÜBEYR
URYÂNÎZÂDE AHMED ESAD EFENDİ URVE b. MES‘ÛD URQUHART, David
URÛZ URMİYE URMEVÎ, Tâceddin
URMEVÎ, Safiyyüddin URMEVÎ, Sirâceddin URFA ULUCAMİİ
URFA URFA MEVLEVÎHÂNESİ UREYNE (Benî Ureyne)
URDUCA URENE URDU DÂİRE-i MAÂRİF-i İSLÂMİYYE
URBÛN URCÛZE URÂBİYYE
UPANİŞADLAR URÂBÎ PAŞA UNVAN
UNSURÜ’l-MEÂLÎ UNUTMA UNAT, Faik Reşit
UNSURÎ UNAT, Ekrem Kadri UMUR BEY
UMUR BEY KÜTÜPHANESİ UMÛMÜ’l-BELVÂ UMUM
UMRETÜ’l-KAZÂ UMRE UMMAN
UMRÂ UMEYRİYYE UMEYR b. SA‘D
UMEYR b. VEHB UMEYR b. ADÎ UMDETÜ’l-AHKÂM
UMDETÜ’l-KĀRÎ UMDETÜ EHLİ’t-TEVFÎK UMÂRE el-YEMENÎ
UMDETÜ EHLİ’t-TEDKĪK UMÂRE b. HAZM ULYÂİYYE
UMAN ULVÂNİYYE ULVÂN el-HAMEVÎ
ULUSOY, Mehmet Şemsettin ULÜV ULÛMÜ’l-KUR’ÂN
ULÛMÜ’l-HADÎS ULUĞ BEY MEDRESESİ ULUĞ BEY
ULÛFE ULÛFECİYAN ULUDAĞ, Osman Şevki
ULUÇ ALİ ULUÇAY, Mustafa Çağatay ULUCAMİ
ULEYŞ, Muhammed ULU ÂRİF ÇELEBİ ULEY b. REBÂH
ULEYMÎ ULEMÂ ULAK
UKRAYNA UKŪBÂT UKLÎŞÎ
UKIYYE UKKÂŞE b. MİHSAN UKBÎ
UKBERÎ UKBE b. EBÛ MUAYT UKBE b. NÂFİ‘
UKBE b. AMR UKBE b. ÂMİR UKAYLİYYE
UKÂZ UKAYLÎLER UKAYL (Benî Ukayl)
UKAYLÎ UHUVVET UHUD GAZVESİ
UHNÛH UHDE UĞURSUZLUK
UĞUR UĞUR, Mücteba UGANDA
UGAN, Zakir Kadiri UDHİYYE UFUK
ÛDEH, Abdülkādir UÇ BEYİ UD
UCEYLİYYE UCEYMÎ UCB
UBÛDİYYET ÛC b. UNUK UBICINI, Jean-Henri Abdolonyme
UBEYDULLAH HAN UBEYDULLİN, Aziz UBEYDULLAH es-SİNDÎ
UBEYDULLAH el-MEHDÎ UBEYDULLAH EFENDİ UBEYDULLAH b. ZİYÂD
UBEYDULLAH b. SAÎD UBEYDULLAH b. YAHYÂ UBEYDULLAH b. ÖMER b. HAFS
UBEYDULLAH b. ÖMER b. HATTÂB UBEYDULLAH b. MES‘ÛD UBEYDULLAH b. HABHÂB
UBEYDULLAH b. KAYS UBEYDULLAH b. CİBRÂÎL UBEYDULLAH b. ABDULLAH
UBEYDULLAH b. ABBAS UBEYDULLAH AHRÂR UBEYDE b. HÂRİS
UBEYDİYYE UBEYD-i ZÂKÂNÎ UBEYD b. ŞERİYYE
UBÂDE b. MÂÜSSEMÂ UBÂDE b. SÂMİT UAGADUGU

Diyanet İslam Ansiklopedisi Arama Motoru